Reklamacje i zwroty

Wadliwy towar lub niezgodny z umową
Podczas odbioru zachęcamy by sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. Pisemny protokół uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności spedytora firmy kurierskiej ułatwia proces rozpatrywania reklamacji z powodu uszkodzeń podczas transportu lub  niezgodności z umową. Brak protokołu szkody nie pozbawia Cię możliwości reklamowania produktu. Pamiętaj jednak, że w większości przypadków odbierając przesyłkę i składając podpis oświadczasz również, że odbierasz przesyłkę bez zastrzeżeń. Jeśli posiadasz jakiekolwiek zastrzeżenia co do przesyłki zgłoś to kurierowi. W przeciwnym razie zgodnie z art. 76 prawa przewozowego ograniczysz możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

Adres do wysyłki reklamowanych produktów:

Heat & Style Andrzej Kraszewski
Lubieszewo 10
78-520 Złocieniec

Skontaktuj się z nami drogą telefoniczną 799 095 579 lub mailowo: kontakt@heatandstyle.pl
Skan protokołu i formularz reklamacji prześlij na adres mailowy: kontakt@heatandstyle.pl

Wzór formularza reklamacji do pobrania:   

Reklamacja na podstawie gwarancji
Każdy produkt w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu, czyli faktura VAT.
Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.
Jeżeli produkt posiada kartę gwarancyjną produktu i nie została ona wypełniona przez obsługę naszego sklepu jest ona również ważna z dowodem zakupu.

Jeżeli Państwo sobie życzą możemy również wypełnić kartę gwarancyjną. W takim przypadku prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres firmy:

Heat & Style Andrzej Kraszewski
Lubieszewo 10
78-520 Złocieniec

Wypełnioną kartę odeślemy niezwłocznie do Państwa z powrotem.

Prawo odstąpienia od umowy

  • Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą masz prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni od wydania rzeczy, bez podania przyczyny.
  • Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Heat & Style  Lubieszewo 10 78-520 Złocieniec.
  • Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Formularz możesz odesłać na powyższy adres pocztowy lub na adres mailowy: kontakt@heatandstyle.pl

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy   

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy